Motor elektrokola

V současné době se u elektrokol nejčastěji setkáváme s dvěma typy motorů, které jsou pojmenovány podle svého umístění - motor v zadním náboji a středový motor.


Motor v zadním náboji

Jedná se o cenově dostupnější variantu pohonu elektrokola používanou především u městských modelů. Výhodou tohoto řešení je nižší počáteční investice do elektrokola a jednodušší servis motoru. Navíc poskytuje cyklistům nižší odpor při šlapání bez asistence a delší životnost řetězu.

Hlavní nevýhody této konfigurace spočívají v umístění motoru mimo těžiště kola a absenci torzního snímače. Je důležité poznamenat, že některá elektrokola s touto konstrukcí mohou mít torzní snímač na ose šlapání. Nicméně, v případě většiny elektrokol s motorem umístěným vzadu, tento snímač chybí. Důsledkem absence torzního snímače je nižší citlivost při dávkování výkonu a vyšší spotřeba energie.

Další nevýhodou může být nutnost použití nářadí při demontáži zadního kola, například při opravě defektu. I přesto představuje tato levnější varianta atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí využívat výhody elektrokola za dostupnější cenu.

Středový motor

Středové motory jsou umístěny v oblasti středového složení. Svojí hmotností neovlivňují těžiště kola, což má za následek lepší jízdní vlastnosti a snažší manipulaci s kolem.

Středové motory obvykle používají kromě senzorů rychlosti a otáček také senzor tlaku - torzní snímač .Opět to není pravidlem, ale kola, která nabízíme,  tímto senzorem vybavena jsou. Díky přítomnosti tohoto senzoru je možné lépe regulovat asistenci motoru a efektivněji hospodařit s energií. Řídící jednotka má informace jakou silou šlape jezdec do pedálů a podle toho reguluje výkon motoru. To se pozitivně projeví na větším dojezdu a plynulosti jízdy.

Další výhodou je jednoduchá demontáž kol stejně jako na klasickém kole.

Nevýhodou je kratší životnost řetězu a vyšší pořizovací cena.

Kroutící moment a výkon elektromotoru

Elektromotory elektrokol definují dvě hlavní veličiny: výkon a točivý moment, které motor může dosáhnout. Zjednodušeně řečeno, když jedete na elektrokole, využíváte energii z baterie k překonávání vzdálenosti - motor vykonává fyzikální práci. Výkon lze chápat jako množství práce vykonané za čas. Kroutící moment nám poté říká, jakou sílu motor při této práci vyvíjí.

Nominální a maximální výkon elektromotoru

Nominální výkon motoru elektrokola je hodnota výkonu, kterou motor obvykle dosahuje za normálních provozních podmínek. Tato hodnota je pro elektrokola stanovena zákonem na maximálně 250W. Jedná se tedy o průměrnou hodnotu výkonu, kterou motor poskytuje. Maximální výkon se u jednotlivých typů motorů liší. Čím vyšší je hodnota maximálního výkonu tím více Vám motor pomůže například v prudkém stoupání. Tady vstupuje do hry naladění motoru. Řídící jednotka získává informace o aktuální rychlosti kola, frekvenci otáček, jakou točíte klikami, jakou silou tlačíte do pedálu a o stupni přípomoci, který máte zapnutý. Tyto informace analyzuje a mění průběh poskytovaného výkonu.

Kroutící moment

Kroutící moment je síla, kterou motor vytváří pro otáčení hřídele. Čím vyšší je hodnota kroutícího momentu, tím efektivněji motor pohání elektrokolo. Vzhledem k platné legislativě a omezením nominálního výkonu výrobci raději charakterizují sílu motoru pomocí kroutícího momentu, protože ten omezen není.

Je tedy důležitější kroutící moment nebo výkon?

Výkon i kroutící moment spolu přímo souvisí a není jeden bez druhého. Z fyziky si můžeme vzít vzoreček, kde je výkon roven součinu kroutícího momentu a otáček (resp. úhlové rychlosti vyjádřené v otáčkách). To znamená, že pokud známe hodnotu výkonu v určitých otáčkách elektromotoru, dokážeme si velice jednoduše spočítat jaký má aktuální kroutící moment.

O konkrétních motorech si můžete přečíst v dalších článcích na našem webu:

- Bafang

- Panasonic

- Bosch

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX